จานดาวเทียม  MASTERSAT 5 ฟุต

               

ทดสอบสัญญาณ                                          ขาจับยาว ทำให้หัวลงลึกถึง 42

 

               

เครื่องโรงงานเดียวกับที่อื่น                                        หัว LNB รุ่น Super Gain

 

               

ช่อง 3                                                               ช่อง 5

 

               

ช่อง 7                                                           ช่อง Modernine

 

                 

ช่อง NBT                                                           ช่อง ไทย TPBS

 

                

ช่อง Mongkol                                                   ช่อง Gang cartoon

 

               

ช่อง TEN TV                                                        ช่อง PSI

 

               

ช่อง People                                                         ช่อง หลวงตาบัว

 

              

ช่อง FILMAX                                                 ช่อง Football Plus

 

           

ช่อง ICT                                                      ช่อง RU-TV1

 

           

ช่อง FTV INDIA                                              ช่อง MV_MIX

 

           

ช่อง NATION                                                   ช่อง BVN

* เนื่องจาก ต้องปรัปช่อง BVN ซึ่งมีสัญญาณอ่อนที่สุดให้รับได้ จึงต้องปรัปเฉลี่ยสัญญาณกับช่องอื่นๆ