ภาพประกอบสินค้า จาน Ku 45 cm

 

             

ถึงขนาดจะต่างกันแต่สัญญาณที่ได้พอๆกันครับ                ขนาดเล็ก กระทัดลัด พกพาสะดวกครับ      

              

เครื่อง DM500s ทดสอบกับ จานแดง ได้ 96%             เครื่อง DM500s ทดสอบกับ จาน 45cm ได้ 94%

 

             

เครื่อง DTV ทดสอบกับ จานแดง ได้ 98%                เครื่อง DTV ทดสอบกับ จาน 45cm ได้ 95%

 

              

เครื่อง IPM ทดสอบกับ จานแดง ได้ 96%                เครื่อง IPM ทดสอบกับ จาน 45cm ได้ 84%