คู่มือการตั้งค่า Tenda W150M ใช้งานกับ Dreambox หรือ เครื่องHD

1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

    a). เสียบสาย Power เข้ากับ Tenda W150M

    b). Reset Tenda W150M ก่อนด้วยการกดปุ่ม RESET ค้างไว้ 10 วินาที หลังจากนั้นเครื่องจะ Reboot แล้วค่อยตั้งค่า(ในกรณีเครื่องใหม่ไม่ต้องทำ)

    c). กดปุ่ม Mode ให้ไฟติดที่ WISP Router

    d). นำสาย LAN เสียบเข้ากับ Computer

2. เปิด IE/Firefox/Chome พิมพ์ 192.168.2.1 แล้ว Enter

tenda_w150m_(13).png

3. พิมพ์ User Name = admin, Password = admin

tenda_w150m_(14).png

4. คลิก Client+AP แล้วคลิก Next

tenda_w150m_(2).png

5. คลิก Scan เพื่อค้นหา WiFi ที่ต้องการ

tenda_w150m_(3).png

6. เลือกชื่อ WiFi ที่ต้องการ พร้อมยืนยันการเลือก

tenda_w150m_(4).png

7. พิมพ์รหัสผ่านของ WiFi(Pass Phrase), ตรวจสอบ Security Mode และ WPA/WPA2 Algorithms ให้ถูกต้อง แล้วคลิก Next

tenda_w150m_(5).png

8. เลือก Broadcast SSID = Disable (ถ้าไม่ต้องการให้ Tenda W150M กระจาย WiFi) แล้วคลิก Next

tenda_w150m_(6).png

9. ใส่รหัสยืนยันการตั้งค่า

tenda_w150m_(7).png

10. คลิก Next

tenda_w150m_(8).png

11. คลิก Apply

tenda_w150m_(9).png

12. คลิก OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

tenda_w150m_(10).png

13. รอเครื่อง Reboot เสร็จ

tenda_w150m_(11).png

14. ถอดสาย LAN ออก รอสักครู่ให้เสียบใหม่ แล้วทดสอบการใช้งาน เมื่อให้งานได้แล้วค่อยถอดไปต่ออุปกรณ์ที่เราต้องการ

หมายเหตุ การตั้งค่ามีหลายวิธี วิธีข้างต้นเป็นเพียงหนึงวิธีเท่านั้น ที่เราคิดว่าง่ายและทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง ...โชคดี...© 2007-2011. โดย Total IT Co.,Ltd.