ระบบชำระเงิน online ผ่าน PAYSBUY

จำนวนเงินที่ต้องการชำระ บาท

(ใส่เฉพาะตัวเลขจำนวนเงิน เช่น 4000)
คิดค่าธรรมเนียมให้ Paysbuy 4.2% ของยอดที่ชำระ (ระบบจะบวกเข้าไปเองอัตโนมัติ)