ภาพประกอบ DVB-S2+DVB-T2 Combo

ด้านหน้า

ด้านหลัง

 

 

Tuner ทั้ง ดาวเทียม & ทีวีดิจิตอล

มีช่อง USB สำหรับอัด ดูไฟล์

 

 

มีเมนู ดูหนัง , ฟัง MP3 ได้

ต้องใช้ตัวรวม & แยกสัญญาณ

 

 

เมนูดาวเทียม มี Auto Scan

เมนูทีวีดิจิตอล มี Auto Scan

 

 

ดาวเทียมดูได้กว่า 200 ช่อง!

ทีวีดิจิตอลช่วงนี้ ทดลองออกอากาศอยู่!