ข้อแตกต่างระหว่างระบบ IPTV กับ ระบบแชร์ผ่านดาวเทียม

 

ระบบ IPTV

ระบบแชร์ผ่านดาวเทียม

1. ความชัดของภาพ ช่อง HD ชัดได้แค่ 720P เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอินเตอร์เนท
เพราะถ้าทำให้ภาพชัดมาก บ้านที่เนทไม่ดีก็จะดูไม่ได้
ช่อง HD ชัดได้ระดับ 1080P เนื่องจากรับสัญญาณผ่านดาวเทียม
โดยตรง และใช้อินเตอร์เนทไม่มากในการถอดรหัส
2. จำนวนช่องของระบบ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ แต่ช่องจะไม่หลายหลายเท่าการแชร์
ผ่านดาวเทียม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามจำนวนช่อง
จำนวนช่องมากว่า 200 ช่อง โดยรวมช่องโนเลจของไทยด้วย
และมีรายการที่หลายหลายกว่าระบบ IPTV ดูได้เต็มแพ็คเก็จ
3. ภาษา มี่ภาษาไทยในบางช่อง แล้วแต่ผู้ให้บริการว่าจะดึงมาจากไหน
ส่วนใหญ่ช่องกีฬา สารคดี มักมีภาษาไทยและไม่มี ปนๆกัน
มีภาษาไทยในช่องโนเลจ ส่วนเคเบิ้ลต่างประเทศ ไม่มีภาษาไทย
แต่ก็เหมาะในการฝีกภาษาสำหรับเด็กในช่องการ์ตูน, ช่องกีฬา
4. การใช้ ดาวเทียม มีทั้งเครื่องที่แบบใช้ ดาวเทียม และ ไม่ต้องใช้ดาวเทียม
และถ้าใช้ดาวเทียมจะดูช่องแบบโนเลจได้
ต้องใช้ ดาวเทียมร่วมด้วย แต่บางดาวเทียมสามารถใช้ทำDuo
ร่วมกับของ Thaicom ได้ เช่น Skynet , Astro
5. การใช้ อินเตอร์เนท ใช้ความแรงของอินเตอร์เนทมากกว่าระบบ แชร์การ์ด
ทำให้มีปัญหาสำหรับบ้านที่มีความแรงไม่พอ หรือไม่มีเนท
ใช้ความแรงของอินเตอร์เนทน้อยกว่าระบบ IPTV ทำให้ใช้ได้
ทั้งกับ บ้านที่เนทไม่แรงพอ หรือ ไม่มีเนทเลยก็ใช้อุปกรณ์ช่วยได้
6. การใช้ 3G ไม่สามารถใช้ 3G sim card ได้เนื่องจากความแรงเนทไม่พอ
ทำให้มีปัญหาสำหรับบ้านที่มีความแรงของเนทไม่พอ
สามารถใช้เครื่องที่มีที่ใส่ 3G sim card หรือ อุปกรณ์ที่ใส่ซิมได้
เช่น Big Pond , 3G Router เพราะใช้ความแรงของเนทไม่มาก
7. ค่าบริการสมาชิก ส่วนใหญ่จะเสียเดือนละ 300.- หากไม่มีรายเดือนก็จะได้รับ
การบริการที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากระบบนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
ไม่มีเก็บรายเดือน แต่อาจจะมีการเก็บรายปี แต่ก็จะมีราคาที่ถูกกว่า
เช่น ปีละ 1,000-1,500.- แต่ก็จะถูกกว่าระบบ IPTV
8. ความเสถียร เสถียรน้อยกว่า บางครั้งดูได้ แต่บางครั้งก็มีบางช่องขาดหายไป
เนื่องจากมีหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาเรื่อง server , อินเตอร์เนท
เสถียรมากกว่า เนื่องจากเป็นการถอดรหัสทั้งระบบ ทำให้ไม่มีปัญหา
ในการดูแล เหมือนระบบ IPTV มากนัก เหมือนเมื่อก่อนที่ดู DM500s
9. ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในครั้งแรกต้องซื้อเครื่องใหม่ หรือ อาจใช้เครื่อง
Android ที่ท่านมีอยู่แล้วมาลงServer ของผู้ให้บริการก็ได้
สามารถใช้เครื่องที่มีอยู่แล้วที่มีระบบแชร์การ์ด เอากลับมาใช้ได้
โดยเสียเฉพาะค่าลง โดยไม่ต้องใช้เครื่องใหม่
10. ความยั่งยืน แล้วแต่ผู้ให้บริการ หากมีเพียงที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางเนท
ท่านก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเอาเอง หากท่านไม่สามารถติดต่อได้
หากท่านติดต่อกับผู้ขายโดยตรง ร้านมีที่อยู่แน่นอน หากมีปัญหาทางร้าน
อาจชดเชยในให้ดูในช่องไทย หรือ เคเบิ้ลจากดาวเทียมดวงอื่นให้แทน

* เปรียบเทียบกับ IPTV ที่เป็นของไทย เพราะหากเป็น IPTV ที่เป็นระบบของต่างประเทศจะมีความเสถียรมากกว่า