การ์ดเวียดนาม K+

 

      

NATIONAL GEOGRAPHIC                                           K+PC              

        

DISNEY                                               PLAYHOUSE DISNEY

          

CARTOON NETWORK                                              KIDSCO

        

CHANNEL V                                                            MTV

 

       

CNN                                                                      BBC

          

NHK WORLD                                                         ARIRANG

          

AUSTRALIA NETWORK                                 CHANNEL NEWSASIA

 

 

FAMILY PACKAGE

PREMIUM PACKAGE

1.VCTV1

1.VCTV1

2.Real TV

2.Real TV

3.Style TV

3.Style TV

4.O2 TV

4. O2 TV

5.TV Shopping

5.TV Shopping

6.SCTV1

6.SCTV1

7.Arirang

7.Arirang

8.DIVA Universal

8.DIVA Universal

9.Star World

9.Star World

10.VCTV2

10.Luxe TV

11.VCTV7

11.Fashion TV

12.SCTV

12.VCTV2

13.Astro Cam Xuc

13.VCTV7

14.SCTV9

14. SCTV

15.Celestial Movies

15.Astro Cam Xuc

16.Cinemax

16.SCTV9

17.AXN

17.Celestial Movies

18.VCTV3

18.Cinemax

19.BongDa TV

19.AXN

20.Eurosport News

20.HBO

21.VTV1

21.Star Movies

22.VTV2

22.MGM

23.VTV3

23.TCM

24.VTV4

24.VCTV3

25.VTV5

25.BongDa TV

26.VTV6

26.Eurosport News

27.VTV9

27.Eurosport

28.HTV9

28.Star Sports

29.Hanoi TV 1

29.ESPN

30.Hanoi TV 2

30.VTV1

31.VOV

31.VTV2

32.CVTV1V

32.VTV3

33.HTV7

33.VTV4

34.VCTV6

34.VTV5

35.TLC

35.VTV6

36.Info TV

36.VTV9

37.Invest TV

37.HTV9

38.BBC

38.Hanoi TV 1

39.Australia Network

39.Hanoi TV 2

40.CNBC

40.VOV

41.TV5 Monde

41.CVTV1

42.CNN International

42.HTV7

43.Channel NewsAsia

43.VCTV6

44.FBNC

44.TLC

45.NHK World

45.Animal Planet

46.Bibi

46.Discovery Channel

47.Disney Channel

47.National Geographic Channel

48.Playhouse Disney

48.Info TV

49.Kidsco

49.Invest TV

50.Cartoon Network

50.BBC

51.VCTV4

51.Australia Network

52.Yan TV

52.CNBC

53.Channel V

53.TV5 Monde

54.MTV

54.CNN International

55.SCTV7

55.Channel NewsAsia

 

56.FBNC

 

57.NHK World

 

58.Bibi

 

59.Disney Channel

 

60.Playhouse Disney

 

61.Kidsco

 

62.Cartoon Network

 

63.VCTV4

 

64.Yan TV

 

65.Channel V

 

66.MTV

 

67.SCTV7

 

68.K+1

 

69.K+

 

70.Depend on Station

 

www.mastersatcom.com