ภาพประกอบ จานดาวเทียม KU 90-120cm

 

   

ภาพหน้าจาน 120 cm.                                   ภาพหน้าจาน 90 cm.

 

    

ภาพหลังจาน 120 cm.                                       ภาพหลังจาน 90 cm.

 

   

เหมาะกับเคเบิ้ล Astroที่สัญญาณอ่อน                     เหมาะกับใช้ระบบทีวีรวมที่แยกหลายจุด