ภาพประกอบ Scalar ring

 

     

ชุด Scalar ring พร้อมห่วงรัด                               ใช้ได้ดีที่สุดกับ จาน Ku 120cm.

 

     

ดูจุดเดียวใช้ LNB ขั้วเดียว                                 บางบ้านไม่มีพื้นที่ติดจานขนาดใหญ่

 

      http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPO0PUZbAswbBEWkxZfJDQtOUQCJT3diNIYJnicCsncrwS0iG-

ดูหลายจุดใช้ LNB สองขั้ว                                         บางบ้านสวยเกินไปที่จะติดจานขนาดใหญ่

 

     

ดู 2 ระบบใช้ LNB C&KU                                 รับสัญญาณอ่อน เช่น ช่อง 4050 ได้