ข้อแตกต่างระหว่าง ทีวีดิจิตอล DVB-T2 กับ จานดาวเทียม DVB-S2

  ทีวีดิจิตอล DVB-T2 จานดาวเทียม DVB-S2
1. ความชัดของภาพ เป็นระบบดิจิตอล ภาพชัดอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นช่อง HD ภาพก็ยิ่งชัดยิ่งขึ้นไปอีก เป็นระบบดิจิตอล ภาพชัดอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ เปลี่ยนกล่องก็จะดูได้แค่ระบบมาตราฐานSD
2. จำนวนช่องของระบบ 48 ช่อง มี HD 7 ช่อง ปัจจุบันมี 200 ช่อง แต่ในอนาคตคาดว่าจะมี มากกว่านี้ แต่ช่อง HD น่าจะมีอย่างจำกัด
3. จำนวนช่อง HD มี HD 7 ช่อง ปัจจุบันมีเพียง 2-3 ช่อง แต่การเพิ่มของช่อง จะมีอย่างจำกัด เพราะต้องลงทุนสูง
4. ความสะดวกในการเข้าถึง ซื้อกล่องแล้วเสียบดูได้เลย หรือ ถ้าเป็นทีวี รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนระบบแล้วเสียบก็ดูได้เลย ต้องติดจานดาวเทียม ถ้าติดเองไม่เป็นก็ต้องจ้างช่างมาติด
5. สัญญาณครอบคลุม ภายใน 3 ปี สัญญาณจะครอบคลุมทั่วประเทศ สัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ
6. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เครื่องรับสัญญาณ เสาอากาศ จานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณ
7. การสนับสนุนจากรัฐบาล สนับสนุนเต็มที่ มีคูปองส่วนลด ให้เพื่อให้เข้า ถึงทุกบ้าน ไม่สนับสนุนเท่าที่ควร โดยปล่อยให้เติบโตเอง
8. ข้อได้เปรียบ เข้าถึงได้ง่ายกว่า เวลาถ่ายทอดกีฬาช่องทาง นี้จะดูได้ในขณะที่ดาวเทียมจะจอดำ เข้าถึงยากกว่า ช่องSD มากกว่า แต่ช่องHD มีน้อยกว่า เวลาถ่ายทอดกีฬามักจะจอดำ
9. การดูนอกสถานที่ ต่อไปจะดูได้ง่ายขึ้นทั้งในรถ และ นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นทาง คอม หรือ Smartphone ดูได้เฉพาะในบ้าน ส่วนช่องทางอื่นยังเข้าถึง ได้ไม่ครบ หรือ แพร่หลายนัก
10. อนาคตของการเติบโต จะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายช่องจะ เลิกส่งแบบ Analog มาเป็น ดิจิตอลอย่างเดียว หากการส่งระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แล้ว ระบบดาวเทียมจะเติบโตคงที่ หรือน้อยลง