วิธีติดตั้งเคเบิ้ล Skynet

 

เนื่องจาก เคเบิ้ล Skynet ของพม่า อยู่ที่ ดาวเทียม Apstar7 ที่อยู่ในตำแหน่ง 76.5’ E ซึ่งอยู่ใกล้กับ ดาวเทียม Thaicom 5/6 ที่อยู่ที่ตำแหน่ง 78.5’ E อย่างมาก ทำให้ง่ายในการติดตั้ง  โดยมีคำแนะนำ จากช่างหลายๆท่าน  ดังนี้

 

1.หากท่านมี จาน KU Thaicom อยู่แล้ว (ถ้ามีขนาด 75cm ยิ่งดี) ให้เปลี่ยนหัวจาก LNBF 11300 มาเป็น Universal แล้วลองขยับจานให้รับได้ทั้ง 2 ตำแหน่งเลย คือ ประมาณ 77.5’E แล้วดูว่า สัญญาณตำแหน่งใดที่ทั้ง 2 ดาวเทียมมีความถี่พอๆกัน  แล้วลองสแกนหาความถี่ได้เลย โดยความถี่ของ Skynet มีเพียง 5 ความถี่เท่านั้น คือ

     1. 10973 V 24500

     2. 11010 V 30000

     3. 11052 V 30000

     4. 11105 V 45000

     5. 11167 V 45000

หากพยายามแล้วยังทำไม่ได้ ก็ให้ทำแบบหัว ดูโอ้ โดยให้หัวของ Skynet อยู่ตรงกลาง (เป็นหัว Universal) ส่วนหัวของ ทรู เอาไว้ด้านข้าง

 

                 http://f.ptcdn.info/050/017/000/1395639874-KU-o.jpg      http://mastersatcom.com/1054/MasterboxHD8in1_files/image004.jpg

 

2.หากใช้ Masterbox 8in1อยู่ ให้เปลี่ยน หัวถอดรหัส (ที่อยู่ตรงกลาง) จาก 11300 เป็น Universal และ ลองหมุนหัว LNB ให้รับให้แรงที่สุด แล้ว เอามาเสียบที่ตัวเครื่องได้เลย และเอา สายของ Thaicom5 Ku มารวมกันโดยใช้ Diseqce 4x1 !  

                                          

3. APSTAR 7 KU-Band at 76.5E ใช้หัว LNB-UNIVERSAL  มีช่องปล่อยฟรีอยู่ช่องเดียว คือ TP-11052 V 30000 ช่อง MITV สามารถนำมาหาสัญญาณให้แรงสุดได้

 

       

      

 

 

4. หากท่านชอบติดตั้งดาวเทียม หรือ หาสัญญาณดาวเทียมจนชำนาญ ท่านสามารถใช้จานใบเดียว และใส่หัว LNB ได้หลายๆดวง  เช่น Thaicom5 Ku (True)/Apsatr7(Skynet) ( ใช้หัว Universal ร่วมกันได้ ) , Measat3 (Astro) และ NSS6 (IPM) ชึ่งมีวิธีทำได้หลายแบบตามรูป!

 

 


 

 www.mastersatcom.com