ค่า TVL ของกล้องวงจรปิด คืออะไร

TV Line หรือ TVL คือความละเอียดของการแสดงภาพทางแนวนอน  ยิ่งมากก็ยิ่งดี คือภาพจะมีความละเอียดขึ้น ปัจจุบันในท้องตลาดที่ขายกัน ตำสุดก็อยู่ที่ 400 TVL  และมากสุดก็ 600-750 TVL (สำหรับระบบ Analog)

ความละเอียด (resolution) เป็นสิ่งที่บอกคุณภาพและความชัดของภาพซึ่งเราวัดกันเป็น”เส้น(line)” ยิ่งเส้นมากเท่าไร ความละเอียดยิ่งมากเท่านั้น และความละเอียดของภาพยังขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซล (pixel) ของตัวรับภาพ (CCD )  ถ้าผู้ผลิตสามารถยัดเยียดจำนวนพิกเซลในตัวรับภาพได้มากเท่าไร กล้องนั้นๆก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

ในตารางคุณสมบัติของกล้องโดยมากจะบอกความละเอียดอยู่สองแบบ คือตามแนวตั้ง (vertical) และแนวนอน(horizontal )

 ความละเอียดตามแนวตั้ง (vertical) 

ความละเอียดตามแนวตั้งหมายถึงจำนวนเส้นตามแนวนอน ตามมาตรฐานระบบ PAL จำนวนเส้นจะเป็น 625 เส้น และถ้าเป็นระบบ NTSC จำนวนเส้นจะเป็น 525 เส้น ดังนั้นถ้าคิดตามอัตราส่วนที่ว่าความละเอียดสูงสุดแนวตั้งเป็น .7 เท่าของอัตราส่วนแนวนอน ดังนั้นความละเอียดสูงสุดแนวตั้งของทั้ง 2 มาตรฐานจะเป็น
PAL 625 X .75 = 470 เส้น
NTSC 525 X .7 = 393 เส้น


ความละเอียดตามแนวนอน (horizontal )

 

ความละเอียดตามแนวนอนเท่ากับจำนวนของความละเอียดตามแนวตั้ง  ในทางทฤษฎีความละเอียดตามแนวนอนสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดแต่ติดอยู่ที่ข้อ จำกัด 2 อย่างคือ เทคโนโลยีในการเพิ่มจำนวนพิกเซลบนตัวรับภาพ (CCD ) ยังไม่ดีพอ เพราะยิ่งเพิ่มจำนวนพิกเซล ขนาดของพิกเซลก็ยิ่งลดลงซึ่งกระทบกับความสามารถด้านความไวแสง ดังนั้นจึงต้องชั้งน้ำหนักเอาระหว่างความละเอียดกับความไวแสง

ถ้าคุณสมบัติแสดงความละเอียดเพียงค่าเดียว มันมักจะเป็นความละเอียดตามแนวนอน(horizontal )

วิธีการวัดความละเอียด

วิธีการวัดความละเอียดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี
1. การใช้ชาร์ตวัดความละเอียด (resolution chart)
โดยการโฟกัสกล้องไปที่ชาร์ตดังกล่าวแล้วนับเส้นแนวนอนกับแนวตั้งที่ปรากฏในตัวรับภาพ (monitor)
2. วิธีวัดแบนด์วิทธ์
เป็นการวัดความละเอียดโดยใช้เครื่องมือวัดแบนด์วิทธ์แล้วเอามาคูณด้วย 80 จะได้ความละเอียดของกล้อง เช่น วัดแบนด์วิทธ์ได้ 5Mhz ความละเอียดที่ได้คือ 5 * 80 = 400 เส้น

ภาพตัวอย่าง ความละเอียด 400TVL

ภาพตัวอย่าง ความละเอียด 400TVL

 

ภาพตัวอย่าง ความละเอียด 500TVL

ภาพตัวอย่าง ความละเอียด 500TVL

www.mastersatcom.com