ตั้งค่า router Belkin สำหรับระบบกล้องวงจรปิด


เข้าสู่หน้า config ของ router โดยการพิมพ์ 192.168.1.1 ที่ web browser เช่น Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari

http://newskycctv.com/files/belkin01.png

 

 

คลิกที่ “Login” มุมบนด้านขวา เพื่อใส่ password โดยค่าเดิมจะเป็น ว่าง ไม่ต้องใส่ค่าอะไร

http://newskycctv.com/files/belkin02.png

 

หลังจากนั้น ให้คลิกที่ “Virtual Servers” ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อตั้งค่า port ต่าง ๆ ให้ตัว router forward ค่าไปยังเครื่อง DVR (สำหรับเครือง DVR ที่มี function UPNP ให้ข้ามขั้นตอนนี้) การตั้งค่า port ต่าง ๆ ของเครื่อง คุณจะต้องทราบ IP Address ของ DVR และ port ที่ใช้ ซึ่งสามารถดูได้จาก DVR นั้น ๆ

http://newskycctv.com/files/belkin03.png

 

หากเครื่อง DVR มี function UPNP ให้เปิดใช้งาน UPNP และคลิกที่เมนู “System settings” แล้วเลือก Enable UPNP

http://newskycctv.com/files/belkin04.png

 

หลังจากนั้นให้ไปที่เมนู “DMZ” เพื่อใส่ค่า IP ของ DVR นั้น

http://newskycctv.com/files/belkin05.png

 

หลังจากนั้นให้คลิกที่เมนู “DDNS” เพื่อนำข้อมูล DynDns ที่ได้สมัครไว้ มาใส่

http://newskycctv.com/files/belkin06.png

 

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อย ให้ปิด แล้วเปิด router และทำการทดสอบการดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านมือถือ จากโปรแกรมที่ระบุไว้ สำหรับเครื่อง DVR นั้น ๆ หรือผ่านเว็บไซต์ โดยการใส่ URL ตามค่า DynDns

 

 

www.mastersatcom.com