การ Port Forwarding Router D-Link

 

 

คู่มือการทำ Port Forward ที่ Router “D-Link”

การทำให้ DVR ดูทางอินเตอร์เน็ทได้นั้น ต้องทำ

1.สมัคร และสร้าง Host name กับ DynDNS, No-IP (ดู Register DDNS )

2.เซ็ท DVR แต่ละตัว แต่ละรุ่น วิธีการจะคล้ายๆกัน (ดู Set DVR for Internet)

3.การทำ Port Forwarding และทำ DDNS ที่ Router หรือที่ DVR

อุปกรณ์และบริการ ที่ต้องใช้

1.อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

2.Router และอุปกรณ์ครบชุด

3.คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ทแลน

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B17.jpg

ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่า

เปิด Router ก่อนแล้วเปิด Computer (หรือเปิดอะไรก่อนก็ได้)

พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้ว

เปิด My Computer (ดะเบิ้ลคล็กที่ My Computer)

ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router?(ถ้าไม่รู้ ดู Find IP’s Router)

ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข

192.168.1.1 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B212.jpg

จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router

User = admin

Password = admin

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B33.jpg

หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ท ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้ว ก็ข้ามไป

ถ้าเราเตอร์ใหม่ คุณต้องมี

1.User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท

2.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น

หรือต้องรู้ (โทรถามผู้ใหบริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้)

Data Encapsulation = LLC หรือ VC-Mux หรือ VC

VPI = เลขอะไร (เช่น True = 0,)

VCI = เลขอะไร (เช่น True = 100)

หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B43.jpg

ทำ DDNS

คุณสามารถเลือกทำ DDNS ได้ 2ที่ 1.ที่ Router 2.ที่ DVR ถ้าจะทำที่ DVR ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ดู DDNS_DVR

ถ้าทำที่เราเตอร์ แทบข้างบน Home แทบด้านซ้ายล่าง Dynamic DNS

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

DDNS Server = ใช้บริการ DDNS ของใคร = www.dyndns.org

UserName = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com

PassWord = ระหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com

HostName = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com

เสร็จแล้ว Apply

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B53.jpg

แทบข้างบน Advanced แทบด้านซ้ายล่าง Lan Clients

IP Address = เลขไอพีของ DVR ที่ต้องการดูทางอินเตอร์เน็ท

Host Name = ชื่อโฮส

เสร็จแล้วคลิ๊ก Add

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B63.jpg

ขึ้นแบบนี้ แล้ว Apply

 

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B73.jpg

แทบข้างบน Advanced แทบด้านซ้ายล่าง Virtual Server

ปรากฏดังรูป

เลือก User แล้ว Add

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B82.jpg

ขึ้นหน้าต่าง Rule Management

Rule Name = ชื่อการตั้งค่านี้ (เช่น CCTV, DVR เป็นต้น)

Protocol = รูปแบบการสื่อสาร ใช้ TCP

Port Start = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ (เลขที่ปรากฏเป็นตัวอย่าง)

Port End = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ (เลขที่ปรากฏเป็นตัวอย่าง)

Port Map = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ (เลขที่ปรากฏเป็นตัวอย่าง)

Port Map End = พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ (เลขที่ปรากฏเป็นตัวอย่าง)

เสร็จแล้ว Apply

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B91.jpg

ยังอยู่ที่ แทบข้างบน Advanced แทบด้านซ้ายล่าง Virtual Server

คลิ๊กที่ชื่อที่คุณสร้างเสร็จ ให้เป็นแทบทึบ

คลิ๊ก Add ให้เข้าไปอยู่ใน Applied Rules

แล้วคลิ๊ก Apply

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B101.jpg

แทบข้างบน Advanced แทบด้านซ้ายล่าง DMZ

คลิ๊กที่ Enabled

IP Address: = เลขไอพีของ DVR

แล้ว Apply

http://www.cctv4you.com/uploads/2010/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B112.jpg

แทบข้างบน Tools แทบด้านซ้ายล่าง System

Save and Reboot

รอให้ไฟแสดง DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง

ทดลองดูทางอินเตอร์เน็ท

ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดู

ที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท

เปิดอินเตอร์เน็ท

ตรงช่อง Address ให้ใส่

http://hostname.dyndns.org:95

แล้ว Enter

(hostname.dyndns.org = ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)

(:95 = เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)

(DVR รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ทDVRรุ่นเก่าให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

(DVR รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ทDVRรุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

User Name และ Password ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนจะเป็น admin ทั้งสองที่

เครื่องรุ่นใหม่ๆ จะให้ใส่รหัสความปลอดภัยด้วย ปรากฏตัวอะไรก็ใส่ตามนั้น

www.mastersatcom.com