ตั้งค่า router ZyXel สำหรับระบบกล้องวงจรปิด

เข้าสู่หน้า config ของ router โดยการพิมพ์ 192.168.1.1 ที่ web browser เช่น Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari  ใส่ password ซึ่งค่าเดิมของรหัสผ่านจะเป็นคำว่า password (ถ้าเข้าไม่ได้ ให้ติดต่อกับผู้ที่เคย set router นี้)

http://newskycctv.net/files/zyxel-01.jpg

 

ถ้าตั้งค่า forward port ซึ่งถ้าเครื่องบันทึก (DVR) มี function UPnP ให้เปิดใช้งาน UPnP ที่ router โดยไปที่ Advanced >> UPnP

http://newskycctv.net/files/zyxel-02-1.jpg

 

เฉพาะ DVR ที่มีระบบ UPnP ให้ข้ามขั้นตอนนี้ แต่หากไม่แน่ใจ หรือไม่มีระบบ UPnP  ให้ใส่ port ของ DVR   โดยการไปที่เมนู Network >> NAT แล้วเลือกแถบ Port Forwarding  ให้เลือก Service name เป็น User Define เพื่อใส่ Port และ IP ของ DVR

http://newskycctv.net/files/zyxel-02.jpg

 

ให้ทำการใส่ Port และ IP ของเครื่อง DVR ซึ่งสามารถดูได้จากเมนูตั้งค่าในเครื่อง DVR (กรณีนี้ผู้ใช้ต้องตั้งค่า IP Address ใน DVR ด้วย)

http://newskycctv.net/files/zyxel-03.jpg

 

ให้เลือก Security >> Firewall แล้วเลือก Disable

http://newskycctv.net/files/zyxel-04.jpg

 

หลังจากนั้น ให้ไปที่ Advanced >> Dynamic DNS แล้วใส่ค่า Dyn ที่สมัครไว้ที่เว็บ dyn.com (วิธีการสมัคร สามารถดูได้ที่ หน้านี้)

http://newskycctv.net/files/zyxel-05.jpg

 

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อย ให้ปิด แล้วเปิด router (restart) และทำการทดสอบการดูภาพผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านมือถือ จากโปรแกรมที่ระบุไว้ สำหรับเครื่อง DVR นั้น ๆ หรือผ่านเว็บไซต์ โดยการใส่ URL ตามค่า DynDns

 

 

www.mastersatcom.com