คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง

BLC

การชดเชยแสงทั้งภาพ เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพได้รับความสว่างจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ โดยไม่สนใจวัตถุที่อยู่รอบนอก

BNC

เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ล ที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิด

CCTV

ย่อมาจาก Close Circuit Television หรือ โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด คือไว้ดูกันในกลุ่มของตนเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ Broadcast TV คือโทรทัศน์แบบแพร่ภาพ ที่เปิดให้คนทั่วไป ที่มีเครื่องรับภาพ ได้รับชม

Day & Night

คือ ระบบกล้องที่ให้ภาพได้ทั้งในเวลากลางวัน และ กลางคืน

DVR

ย่อมาจาก Digital Video Recorder คือ เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ใช้อัดภาพจากกล้องจรปิด โดยใช้ฮาร์ดดิสก์ (ระบบเดิมจะเป็น Analog Video Recorder – คือจะใช้การบันทึกด้วยเทป)

Frame rate

ความเร็วในการ แสดงภาพในหนึ่งวินาที มีหน่วยเป็น  FPS – Frames per second หรือ เฟรมเรตต่อวินาที ถ้าคุณสมบัติในการบันทึกเป็น 25 FPS ต่อ 1 กล้อง แสดงว่าถาพที่ได้จะเป็นภาพต่อเนื่อง เวลาที่เราดูย้อนหลัง

Horizontal Resolution

ความละเอียดของกล้องตามแนวนอนมีหน่วยวัด เป็น TV Line (เส้น) ตัวเลขยิ่งมากความชัดเจนของรูปภาพก็มากตามไปด้วย

IP CAMERA

กล้องวงจรปิดชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video ไปเป็นสัญญาณดิจิตอล ดังนั้น ตัวกล้องต้องเชื่อมต่อกับระบบ Network โดตแต่ละกล้องจะมี IP Address เฉพาะตัว

Iris

ค่ารูรับแสงของกล้องวงจรปิด แบ่งออกได้เป็น 3 แบบคือ
1.Fixed-iris ลักษณะการทำงานจะเป็นการคงที่ของค่ารูรับแสง
2.Manual-iris ลักษณะ การทำงานสามารถปรับระยะของค่ารูรับแสงได้
3.Auto-iris ลักษณะ การทำงานจะเป็นการปรับรูรับแสงเองอัตโนมัติ

Illumination

หมายถึง ค่าของแสงสว่างที่จะทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้ มีค่าเรียกเป็น Lux ถ้ามีค่า Lux ยิ่งน้อยมากเท่าไหร่ยิ่งถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆได้ ดี

Lux

หมายถึง ค่าของแสงสว่างที่จะทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้ มีค่าเรียกเป็น Lux ถ้ามีค่า Lux ยิ่งน้อยมากเท่าไหร่ยิ่งถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆได้ ดี

Motion Detect

เป็นระบบการบันทึกภาพแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว กล่าวคือ Motion Detect ของระบบกล้องวงจรปิด ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของภาพสองภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ pixel เดิมกับจำนวนที่เปลี่ยนไป(ที่ตำแหน่งเดียวกัน)

PAL

ย่อมาจาก Phase Alternating Line เป็นมาตรฐานของการแสดงภาพโดยมีค่าแสดงภาพทางแนวนอน 625 เส้นและ 50 เส้นทางแนวตั้ง ความถี่จำนวนภาพ 25 ภาพต่อวินาที มีการแยกแบนด์วิทระหว่างสัญญาณภาพและเสียง

Pixels

เป็นตัวเลขแสดง จำนวนจุดแสดงสีของข้อมูลภาพแบบดิจิตอล โดยมีความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล จำนวนตัวเลขของค่า Pixels ทำให้สีของภาพที่แสดงมีความสวยสดและงดงามขึ้นมากน้อยตามค่า Pixels

PTZ

ย่อมาจาก Pan Tilt  Zoom มีความหมายตรงตัวดังนี้
Pan = ส่าย ซ้าย ขวา
Tilt   = ก้ม เงย
Zoom = การซูมขยายภาพ ให้สามารถมองภาพในระยะไกลได้ชัดขึ้น

TCP / IP

เป็นชุดของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลาย ทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ

WDR

ย่อมาจาก Wide Dynamic Range เป็นการที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ใบในเวลาเดียวกัน ใบนึงถ่ายภาพในสภาวะปกติ อีกใบนึงถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติแล้ว นำภาพที่ได้มาซ้อนกัน ทำให้ภาพทั้งภาพมีรายละเอียด คือส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น ส่วนที่สว่างเกินไปก็ดึงรายละเอียดกลับมาทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ

White balance

เป็นการปรับ สมดุลของแสงสีขาวในสภาวะที่มีแสงแตกต่างกัน เช่น วัตถุสีขาวในตอนที่มีแสงแดดส่อง กับตอนที่ไม่มีแสงแดดส่อง ถ้ากล้องมีระบบ Auto White Balance ระบบจะทำการปรับสีให้เป็นสีขาวตามจริง โดยอัตโนมัติ

  www.mastersatcom.com