เนื่องจากทาง โนเลจ+ทีวีดิจิตอลได้เรียงช่องใหม่   ดังนั้น ขอให้ทำ ตามดังนี้

 

โดยหลักจะใช้วิธี ลบของเก่าออก แล้วสแกนทีละความถี่ ข้อดี คือ เราจะได้ช่องเรียงตามผู้ให้บริการ ถ้าเลือกสแกน อัตโนมัติ จะมีหลายช่องที่เข้ารหัสและดูไม่ได้  และ ต้องคอยมาลบช่องออกทีหลัง ดังนั้นสแกนทีละความถี่จะดีกว่า

ช่องความถี่ Thaicom Ku ที่ใช้บ่อย เรียงลำดับ มีดังนี้

1. 12438 H 30000

2. 12355 H 30000

3. 12313 H 30000 

4. 12562 H 25775

5. 12604 H 30000

6. 12272 H 30000

 

วิธีลบช่องและสแกนช่องใหม่ของกล่อง Masterbox 8 in 1 ทำ ดังนี้
1.
 กด เมนู > ลบทั้งหมด

 

2. กด เมนู > การตั้งค่าความถี่ > เลือกความถี่เป็น 12438 > ค้นหา NIT เป็น ปิด
    กด สีเหลือง  เริ่มต้นค้นหา
 > กด เมนู ออกมา แล้ว > ทำเหมือนข้อ 2 แต่เปลี่ยน  

    ความถี่ลงมาเป็น 12355 , 12313 , 12562 , 12604 และ 12272 แล้วกด เมนูออกมา

 

3. กด เมนู > แก้ไข ช่องรายการ > กดปุ่มแดง > เลือก ลบ > ลบช่องที่ดูไม่ได้ออก

 

4. กด เมนู > แก้ไข ช่องรายการ > กดปุ่มแดง > เลือกย้าย > ย้ายไปช่องที่ต้องการ

หรือเลือกลง userdata ที่อยู่หน้าเวบด้านขวา มีวิธีลงที่อยู่หน้าเวบนะครับ

 

วิธีลบช่องและสแกนช่องใหม่ของกล่อง Master Xtrem HD ทำ ดังนี้
1.
 กด เมนู > แก้ไขช่อง > กดปุ่มแดง ลบให้หมดทุกช่อง 


2.
 กด เมนู > ค้นหา > เลือกความถี่ 12438 > กดสีเหลือง สแกน TP > รอจนจบ

 

3. ทำเหมือนข้อ 2 แต่เปลี่ยนความถี่ลงมาเป็น 12355, 12313, 12562, 12604 และ 12272  แล้วกด ออกมา

 

4. กด เมนู > แก้ไขช่อง > กดปุ่มแดง ลบที่ไม่มีภาพออก

 

5. กด เมนู > แก้ไขช่อง > กดปุ่มเหลือง  ย้ายไปช่องที่ต้องการ

 

วิธีลบช่องและสแกนช่องใหม่ของกล่อง Master IPTV ( Masterbox-C ) ทำ ดังนี้
1.
 กด เมนู > จัดการบริการ > แก้ไขช่อง > กด สีเขียว ลบทิ้งทั้งหมด > กดใช่


2.
 กด Exit ออก 2 ครั้ง มาที่หัวข้อ การติดตั้ง > ค้นหาทีละ TP > (เลือกระบบ NIT เป็น เปิด) > แล้วกด OKรอจนจบ

 

3. ถ้าเป็นกล่อง Cable ให้เข้าหัวข้อ การติดตั้ง > ค้นหาทีละ TP > เลือกความถี่ข้างบนเป็น 306 ซิมเบอเรท6667 (เลือกระบบ NIT เป็น เปิด) > กด OK รอจนจบ  

 

4. ส่วนช่องรายการโปรดที่เป็นของ IPTV ไม่ต้องไปทำอะไร มัน อัพเดทอัตโนมัติ เอง

 

วิธีลบช่องและสแกนช่องใหม่ของกล่อง Openbox S10 , Skybox F3 ทำ ดังนี้
1. กด เมนู > ลบทุกอย่าง > กด ใช่ 


2. กด เมนู > การติดตั้ง > รายการ TP > เลือกข้างบนให้เป็น <Truevision> , ให้แถบ อยู่ที่ข้อ 1 คือ12438 > กดสีฟ้า > ค้นหาเครือข่ายให้เลือก ไม่ > แล้วกด ตกลง > รอช่องสแกนมา > กดออกมา

 

3.ทำเหมือนข้อ 2 แต่เปลี่ยนความถี่ลงมาเป็น 12355 , 12313 , 12562 , 12604 และ 12272 

 

4. หากมีช่อง DTV ให้เลือกหัวข้อข้างบนเป็น DTV และเลือกสแกนเพียง 2 ความถี่ คือ

12355 V 30000 กับ 12272 V 30000  จากนั้นให้กดออกมา

 

วิธีลบช่องและสแกนช่องใหม่ของกล่องDreambox500s ทำ ดังนี้

1.กดเมนู > Setup > Service Searching > Automatic Transponder Scan > เลือก Thaikom2/5Ku >กดสีเขียว Start Scan > รอจนจบ แล้วกด Exit ออกมา

 

2. เข้าไปเพิ่มช่องที่ไม่มีช่อง ดังนี้ กดเมนู > Setup > Service Organising > add service to bouquet > TV > True Knowledge > Thaicom2/5Ku-service > ไปเลือกช่องที่เป็นแถบขาวมีข้อมูลยาว เช่น Ch8 (ช่อง8 ……………..) , EXP1 , Fox Thai, SKYT………….

 

3. เข้าไปลบช่องที่ไม่ต้องการ เช่น ช่อง RS38 (ช่องในอนาคต….) เพื่อให้ช่องติดกัน ดังนี้ กดเมนู > Setup > Service Organising >Edit bouquets > TV > True Knowledge > เลือกช่องที่ต้องการลบแล้วให้กดสีแดง หรือ หากต้องการย้ายช่องใดให้ > เลือกช่องที่จะย้ายแล้วให้กดสีเขียว > ย้ายไปช่องที่ต้องการ แล้วกดOK

 

วิธีลบช่องและสแกนช่องใหม่ของกล่องDreambox500c ทำ ดังนี้

1.กดเมนู > Setup > Service Organising >Edit bouquets > TV > True Knowledge > เลือกช่องที่ต้องการลบแล้วให้ กดสีแดงลบทุกช่องออกไป

2. กดเมนู > Seatup > Service Searching > Manual Transponder Scan > ใส่

Freq : 306 , Symbol : 6667 , Mol : 64 > ขีด/ ที่ช่อง Inv ที่อยู่บนสุดด้วย >

ขีด/ ที่ช่อง network search ที่อยู่ล่างสุดด้วย > Start scan

3. เข้าไปใส่ช่องที่ไม่มี ดังนี้ กดเมนู > Setup > Service Organising > add service to bouquet > TV > True Knowledge > ไปเลือกช่องที่เป็นแถบขาวมีข้อมูลยาว เช่น Ch8 (ช่อง8……………..) , EXP1 , Fox Thai, SKYT………….

4. เข้าไปเรียงช่องที่ต้องการ ทำ ดังนี้ กดเมนู > Setup > Service Organising >Edit bouquets > TV > True  > เลือกช่องที่จะย้ายแล้วให้กดสีเขียว > ย้ายไปช่องที่ต้องการ แล้วกด OK

 

* ทั้ง DM500s และ DM500c หากใช้ Serverของที่ร้าน ส่ง Email มาขอไฟล์ได้

 

 

www.mastersatcom.com