วิธีแก้ไข เครื่อง Oppenbox S10 , F3 ให้ดู Skynet ได้

 

เนื่องจาก เคเบิ้ล Skynet มีความถี่ อยู่ 2 ความถี่ ที่เป็นความถี่ขั้นสูง คือ  11105 V 45000 กับ 11167 V 45000 ซึ่งบางเครื่องรับได้ แต่ก็มีบางเครื่องไม่สามารถรับความถี่นั้นได้  เช่น Openbox S10 , S11 , S12 , Skybox F3 โดยมีวีธีสังเกต ดังนี้

 

1.ถ้าเครื่อง สามารถรับสัญญาณ 3 ความถี่แรกได้ คือ 10973 V 24500 , 11010 V 30000 และ 11052 V 30000 ได้มากว่า 70% (สำหรับจาน KU 75cm) แต่ ถ้าเป็น ความถี่  11105 V 45000 กับ 11167 V 45000 กลับได้แค่ 30-40% หรือ น้อยกว่าดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า เครื่องของท่านมีปัญหาในการรับความถี่นั้น!

 

2. เนื่องจาก เครื่อง Openbox S9 , S10 , S11 , S12 และ Skybox F3 มีมากที่สุดในท้องตลาด ดังนั้น จึงมี ช่างผู้รู้ มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะยี่ห้อนี้  เพราะยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะดูได้!

 

3. วิธีแก้ไข ตามที่ช่างผู้รู้ได้แนะนำไว้  ดังนี้

เอาคีมตัด TC26 และ TC27 ออก ก็สามารถดูความถี่ 45000 ได้แล้ว โดยมีวีธี ดังนี้    แต่ช่างบางคนก็ทำที่ตัว Tuner ดังนั้น หากท่านไม่เคยทำ ก็ควรส่งให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ทำจะดีกว่า!


ภาพวิธีทำ เครื่อง Openbox S10

http://www.satteams.com/attachment/thumb/Mon_1403/20_2_0e8535356bb98ef.jpg

http://www.satteams.com/attachment/thumb/Mon_1403/20_2_4138e60ff6dc15b.jpg

 

ภาพวิธีทำ เครื่อง Skybox S12

http://www.satteams.com/attachment/thumb/Mon_1403/20_2_97ab54adf412bb9.jpg

 

ภาพวิธีทำ เครื่อง Skybox F3

 

 

 

ภาพวิธีทำ เครื่อง Openbox S9

 ขอขอบคุณ http://www.chiangraifocus.com

www.mastersatcom.com