ความแตกต่างของระบบ CCTV ระหว่าง Analog, IP, และ HD-SDI

ทุกวันนี้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือเรียกกันติดปากว่าระบบกล้องวงจรปิด ได้ถูกนำมาใช้ด้วยกันหลายระบบ แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. ระบบ Analog

เป็นระบบที่ใช้ตั้งแต่มีการคิดค้นระบบกล้องวงจรปิด ระบบ analog เป็นระบบที่ใช้สายสัญญาณ (coax cable) เช่น สาย RG6 RG11

ข้อดี

·         ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ

·         ช่างที่ทำการติดตั้งไม่ต้องมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์ก ก็สามารถติดตั้งได้

 

ข้อเสีย

·         ความละเอียดของภาพที่ได้ไม่มาก เนื่องจากระบบ analog ไม่สามารถส่งภาพที่มีความละเอียดสูงได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสาย (ข้อจำกัดทาง physics) และไม่สามารถส่งสัญญาณไปไกล ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริม

 

2. ระบบ IP (Network)

เป็นระบบที่นำมาใช้แทนระบบ analog ซึ่งระบบ IP จะส่งสัญญาณในรูปแบบ digital ทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัด ไม่เกิดการสูญหายของสัญญาณ คือถ้ามีการเดินระบบผิดพลาด ภาพจะไม่แสดงเลย แต่ถ้าเดินระบบได้ถูกต้องภาพจะมีความชัดตามกล้องที่ส่งภาพมา ซึ่งต่างกับระบบ analog ที่ภาพจะมีทั้ง ชัด ไม่ชัด และภาพหาย สายสัญญาณที่ใช้ส่วนมากจะเป็นสาย Cat5

ข้อดี

·         สามารถส่งสัญญาณภาพที่ชัดกว่าระบบ analog ทำให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น

 

ข้อเสีย

·         ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งยังสูงอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อก่อนมาก

·         ผู้ติดตั้งจะต้องมีความรู้ทางด้าน network

 

3. ระบบ HD-SDI

SDI ย่อมาจาก Serial Digital Interface เป็นระบบ digital ที่ใช้สายสัญญาณแบบ coax หรือ แบบเดิมที่เป็น RG6 เป็นตัวนำสัญญาณ ระบบนี้สามารถส่งสัญญาณภาพโดยไม่จำเป็นต้องบีบอัดสัญญาณ เพราะระบบรองรับการส่งสัญญาณที่มีความละเอียดมากกว่าความละเอียดแบบธรรมดาถึง 5 เท่า ทำให้สัญญาณภาพมีความคมชัดในระดับ HD

ข้อดี

·         สามารถใช้สายสัญญาณเดิมของระบบ analog ได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ upgrade

·         ภาพมีความคมชัดสูง

·         ผู้ติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญด้านระบบเน็ตเวิร์ค

ข้อเสีย

·         ราคาของกล้องและเครื่องบันทึก ยังมีราคาสูงอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มลดลง

·         ตัวกล้องยังมีให้เลือกน้อย ผู้ผลิตกล้องวงจรปิด ยังไม่ได้ทำการผลิดระบบนี้เยอะ

 

ตัวอย่างภาพจากกล้อง HD-SDI โดยใช้ Megapixel lens

 

ตัวอย่างภาพจากกล้อง HD-SDI โดยใช้ Megapixel lens สามารถเห็นทะเบียนจากระยะไกล

 

 

 

www.mastersatcom.com