ภาพประกอบ Wireless 4 Ch.+NVR Kit

เครื่อง Wireless NVR Kit พร้อม กล้อง 4 Ch.

 

ดูทาง Notebook  และ ทางมือถือได้

 

ติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

 

ฟรี DDNS ตลอดชีพ

 


 

ภาพประกอบ 2.4 GHz Wireless 4 Ch.+DVR Kit

เครื่อง Wireless NVR Kit พร้อม กล้อง 4 Ch.

 

ดูทาง Notebook  และ ทางมือถือได้

 

ติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

 

 

www.mastersatcom.com