ตัวแทนจำหน่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
ชื่อร้าน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ร้าน ราชาอิเล็กทรอนิกส์์
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
08-1790-8139
ร้านทวีธรรมดาวเทียม
จ.มหาสารคาม
0-4374-2626
ร้านสุพลอิเล็กทรอนิกส์
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
08-1393-2295
ร้านโชกุน เซอร์วิส
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ร้าน ช.อิเล็กทริก
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
0-4358-0410
ร้าน เมืองทองนาฬิกา
เขื่อนอุบุลรัตน์
 
ร้านรวมช่างวิทยุจานดาวเทียม
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
0-4235-3379, 08-0768-5579
ร้าน เอ.เอ็น.โฟน
อ.เมือง จ.ยโสธร
0-4572-0728 , 08-3127-2299
ร้าน ดาวนีโม แซทเทิลไลท์
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 
ร้าน พัฒนพูนทอง
อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
0-4458-1033 , 08-1801-6670
ร้านมินธาดาพาณิชย์
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
08-1977-6732
ร้าน บี.เอ็น.พี.แซทเทิลไลท์
181/68 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
0-4420-3957 , 08-1878-7752
ร้าน กังวาลอิเล็กทรอนิกส์
อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
ร้าน สมาร์ทโฟน เซอร์วิส
จ.อบุลราชธานี
 
ร้าน สมจิตร แซทคอม
99/2 หมู่ 2 ต.นาคา อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี 34250
0-4539-9548, 08-2134-6200